Inicio

foto da segunda asemblea nacional de Avante LGBT en Vigo, na que as integrantes posan con varias bandeiras do colectivo

Quen somos?

Somos persoas LGBT+ que nos organizamos para loitar contra o patriarcado e a cisheteronorma, creando unha Galiza feminista a prol da liberdade sexual e de xénero.