Normativa

Leis, protocolos e distintos recursos que poden ser de interese para persoas LGBT+, en especial á hora de enfrontarse á administración.

Lexislación:

Lei 2/2014, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. Ir ao texto

Lei 13/2005, pola que se modifica o Código Civil en materia de dereito a contraer matrimonio. Ir ao texto

Lei 3/2007, reguladora da rectificación rexistral da mención relativa ao sexo das persoas. Ir ao texto

Instrucción de 2018 da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado sobre o cambio de nome no rexistro civil das persoas trans. Ir ao texto

Educación:

Protocolo de actuación para centros educativos con estudantado trans. Ir ao texto

Protocolo para o cambio de nome de estudantado trans da USC. Ir ao texto

Protocolo para o cambio de nome de estudantado trans da UVigo. Ir ao texto

Sanidade

Instrucción reguladora do trato das persoas trans no SERGAS. Ir ao texto